อบรมผู้ฝึกงาน

Date

บริษัทภัทรเมธากิจ จำกัด ร่วมกับ ABB (Thailand) Limited. จัดอบรมสัมมนาในหัว “การออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม DOC & CAT” รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้ากำลัง โดยเริ่มจัดที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดี และหากท่านใดสนใจ หรือต้องการทราบข้อมูลการอบรมในครั้งต่อๆไปสามารถติดต่อได้ที่ คุณธีรชัย เจียมจิต Sales & Marketing Officer (Special BU Manager) หมายเลขโทรศัพท์ 086 600 4774 Email- Thirachai@pmk.co.th

More
articles