กันดูด RCCB (Residual Current Circuit Breaker) ABB

กันดูด RCCB (Residual Current Circuit Breaker) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์กลุ่ม RCD ของ ABB เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด มีหน้าที่ตรวจจับการรั่วของกระแสไฟฟ้า โดยเมื่อเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้า RCCBs จะทำการตัดวงจรทันที ก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

  • มี 2 ขนาด
    – ขนาด 2 โพล สำหรับไฟ 1 เฟส
    – ขนาด 4 โพล สำหรับไฟ 3 เฟส
  • กันดูด RCCB ของ ABB ทุกรุ่นใช้ระบบเส้นแรงแม่เหล็ก(Electromagnetic) ข้อดีของระบบเส้นแรงแม่เหล็กคือ ถึงแม้สายนิวตรอลหลุดหรือขาด กันดูด(RCCB) ก็ยังสามารถทำงานได้
  • อุปกรณ์ตัวนี้ใช้ทำงานรวมกับเบรกเกอร์ลูกย่อย(MCB)

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์