ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต Consumer Unit

เป็นตู้ที่ใช้สำหรับติดตั้งรวมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่นเซอร์กิตเบรกเกอร์, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว, และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์