สายไฟ Cable Phelps Dodge

สายไฟ Phelps Dodge เฟ้ลปส์ ดอด์จ

  • ยี่ห้อ Phelps Dodge
  • ทองแดง บริสุทธิ์ 99.99%
  • ชนิดตัวนำ เส้นเดี่ยวม,ตีเกลียว และสายอ่อน
  • มาตรฐาน มอก. 11-2553
  • ฉนวนเกรดพิเศษ ทนอุณหภูมิได้มากกว่า 70C
ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก