เบรกเกอร์ลูกย่อย Miniature Circuit Breaker (MCBs) ABB

เบรกเกอร์ ABB(เอบีบี), เบรกเกอร์ลูกย่อย Miniature Circuit Breaker (MCBs) หรือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก ที่ใช้ในการป้องกันวงจรไฟฟ้า เช่นวงจรแสงสว่างหรือวงจรเต้ารับ (ปลั๊กไฟ) รวมถึงระบบป้องกันภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน้าทีหลักในการป้องกันคือ

  • ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินกำหนด (Overload)
  • ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)

 

ราคาเบรกเกอร์ เอบีบี Breaker ABB

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์